LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 28.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGI2008-04-04
PODATEK DOCHODOWY    (04.2008)
Wpłata kapitału zakładowego przy rejestracji spółki z o.o.

Wszyscy wspólnicy - udziałowcy, którzy chcą utworzyć spółkę z o.o. muszą przed jej rejestracją w KRS dokonać wpłaty minimum 50.000 zł na tzw. kapitał zakładowy...

2008-04-04
PODATEK DOCHODOWY    (04.2008)
Jednorazowy odpis amortyzacyjny to pomoc de minimis

Małe i nowe firmy mają prawo do jednorazowej amortyzacji większości składników majątku...

2008-04-04
VAT    (04.2008)
Umowa zlecenie a VAT

Ustawa o VAT w art. 15 ust. 1 mówi, że podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą...

2008-04-04
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI   (04.2008)
Przedsiębiorca na zwolnieniu

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - doglądanie własnej firmy w trakcie zwolnienia lekarskiego grozi utratą prawa do zasiłku chorobowego. Przedsiębiorca nie może się tłumaczyć, iż...

2008-04-04
KODEKS PRACY    (04.2008)
Za pracę w święta należy się czas wolny

Zgodnie z Kodeksem Pracy generalną zasadą jest, że niedziele i święta są wolne od pracy. Jednak od tej zasady są wyjątki, a mianowicie art. 15110, który mówi, że...

2008-04-04
KODEKS PRACY    (04.2008)
Przedsiębiorcy też mają dostać zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z zapowiedzią - już niebawem przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie opłacają składkę chorobową będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego, by zająć się chorymi członkami rodziny. Chodzi tu przede wszystkim o...

2008-03-06
KODEKS PRACY    (03.2008)
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w 2008 roku

Jak co roku o tej porze informujemy Państwa o obowiązku tworzenia funduszu socjalnego oraz o wysokości odpisu podstawowego na ten fundusz...

2008-03-06
VAT    (03.2008)
Brak rejestracji nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Jak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 7 listopada 2007 r. (I SA/Ol 486/07) - nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT z faktur dotyczących...

2008-03-06
PODATEK DOCHODOWY    (03.2008)
Podwyższone koszty uzyskania ze zleceń i honorariów

W zasadzie w większości przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście, wskazanych w art. 13 pkt. 2,4,6 i 8 updof, tj. miedzy innymi z umów zlecenia i o dzieło...

2008-03-06
KODEKS PRACY    (03.2008)
Nowelizacja kodeksu pracy - pracodawca musi zadbać o bezpieczeństwo załogi

Okazuje się, że Komisja Europejska zadbała o to, aby pracodawcy mieli wątpliwości, jak mają dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy...

2008-03-06
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (03.2008)
Nadpłacone składki można odliczyć

Jeśli podatnik opłaci w np. w grudniu 2007 r. również składki ZUS za styczeń 2008 r., to może je odliczyć od dochodu za 2007 r. bowiem z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT mówi o odliczeniu składek...

2008-03-06
KODEKS PRACY    (03.2008)
Do końca marca trzeba wysłać załogę na zaległe urlopy wypoczynkowe

Zgodnie z art. 168 kodeksu pracy do 31 marca pracodawca powinien udzielić załodze zaległych urlopów wypoczynkowych...

2008-03-06
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (03.2008)
Jak rencista stara się o refundację składek

O tym, że od 1 stycznia br. składki na ubezpieczenia społeczne płacą wszyscy renciści wykonujący działalność gospodarczą – pisałam już kilkakrotnie. Dziś – ze względu na ciągłe Państwa pytania, jeszcze kilka słów...

2008-02-21
PODATEK DOCHODOWY    (02.2008)
Zwolnienie z podatku dochodowego przychodu ze zbycia domów mieszkalnych i mieszkań

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT również przewidział zwolnienie z podatku dochodowego przychodu ze zbycia domów mieszkalnych i mieszkań (tj. nieruchomości niemających związku z działalnością gospodarczą), a nabytych po dniu...

2008-02-21
VAT    (02.2008)
Ustalanie limitu obrotów do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy, świadcząc usługi opodatkowane od marży

Otrzymujemy od Państwa wiele pytań o sposób ustalania limitu obrotów do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej, zwłaszcza w sytuacji prowadzenia działalności, której obrót opodatkowany jest...

2008-02-20
PRAWO AUTORSKIE    (02.2008)
Tantiemy za muzykę w sklepie

Wszyscy wiemy, że muzyka towarzyszy nam od zarania dziejów i nie tylko uprzyjemnia nam życie na tym łez padole, ale przede wszystkim łagodzi obyczaje. Dlatego też chętnie słuchamy ulubionych przebojów, co więcej...

2008-02-20
PODATEK DOCHODOWY    (02.2008)
Od zagranicznych darowizn należy odprowadzić podatek

Od darowizn z zagranicy otrzymanych przez obywateli polskich i osoby mieszkające w Polsce należy odprowadzić podatek na rzecz polskiego fiskusa, bez względu na to, czy za granicą został już od nich zapłacony jakiś podatek, czy nie.

2008-02-20
VAT    (02.2008)
Usługi budowlane - moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 19 ustawy o VAT – zasadą jest, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje z chwilą wydania lub wykonania usługi, a więc z chwilą utraty swobodnego dysponowania towarem przez sprzedawcę.

2008-02-20
PRAWO AUTORSKIE    (02.2008)
Opłaty uiszczane przez punkty kserograficzne

Do ponoszenia stosownych opłat, zgodnie z art.201 ustawy Prawo Autorskie zobowiązani zostali także posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotnienia utworów dla własnego...

2008-02-20
KODEKS PRACY    (02.2008)
Zagraniczne wczasy z zakładowego funduszu socjalnego

Istnieje szansa iż będzie można finansować ze środków tego funduszu zagraniczne wyjazdy pracowników i ich rodzin – prowadzone są bowiem ustalenia nad nowelizacją ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2008-02-20
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (02.2008)
Preferencyjne składki nowych przedsiębiorców

Dla osób, które korzystają z preferencji (bo rozpoczęły działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005 r., nie prowadziły wcześniej firmy i nie są samozatrudnieni...

2008-02-20
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (02.2008)
Bez rejestracji w PFRON rencista nie otrzyma zwrotu składek

Od 1 stycznia 2008 r. rencista z własnym biznesem podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Jeśli chce, może też się zgłosić do chorobowego.

2008-01-16
PODATEK DOCHODOWY    (01.2008)
Biuro w domu - jaki podatek od nieruchomości

Każda gmina sama ustala stawki tego podatku na swoim terenie - nie mogą być one jednak wyższe od określonych w ustawie.

2008-01-15
VAT    (01.2008)
Imprezy integracyjne bez podatku VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 17 grudnia 2007 r., rozpoznawał sprawę spółki, która organizuje dla swoich pracowników obowiązkowe imprezy integracyjne po godzinach. Celem tych imprez jest poprawa relacji między pracownikami.

2008-01-14
PODATEK DOCHODOWY    (01.2008)
Samochód ciężarowy o masie równej 3,5 tony już bez podatku

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 7 grudnia 2006 r. (Dz.Ust. nr 249, poz. 1828) wprowadza od 1 stycznia 2008 r. zmiany ważne dla właścicieli samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie równej 3,5 tony.

2008-01-14
VAT    (01.2008)
Limit VAT w 2008 r.

Przypominam, że ustawodawca od 1 stycznia 2008 r. zmienił limit „wejścia w VAT”, wyrażany dotychczas w euro (10 tys.) na złote. Limit ten będzie wynosił 50 tys. zł.

2008-01-14
KODEKS PRACY    (01.2008)
Minimalne wynagrodzenie w 2008 r.

Od 1 stycznia 2008 r., jak Państwo już zapewne wiecie, minimalne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego na pełnym etacie wynosi 1.126 zł...

2008-01-14
KODEKS PRACY    (01.2008)
Koszty uzyskania dla kontraktów menedżerskich

Kontrakt menedżerski to umowa, w której menadżer zobowiązuje się zarządzać firmą w imieniu, na rzecz oraz w interesie przedsiębiorcy za wynagrodzeniem.

2008-01-13
PODATEK DOCHODOWY    (01.2008)
Zasady zarachowywania kosztów w działalności gospodarczej

W przepisach ustaw o podatku dochodowym (obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.) wyraźnie określono dzień poniesienia kosztów dla celów podatkowych w stosunku do podatników prowadzących księgi rachunkowe, jak też prowadzących księgę przychodów i rozchodów.

2008-01-13
VAT    (01.2008)
O zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym...

2008-01-13
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (01.2008)
Rencista-biznesmen w 2008 r.

Przypominamy, że przedsiębiorcy – renciści mają od 1 stycznia br. obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i dobrowolne chorobowe) z racji prowadzenia działalności.

2008-01-12
PODATEK DOCHODOWY    (01.2008)
Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej

Zasadniczo (zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, art. 12 ust. 3 ustawy o CIT) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów

2007-12-27
KODEKS PRACY    (12.2007)
Czy wydatki na opiekę medyczną mogą być kosztem

Do końca ubiegłego roku kosztem mogły być tylko nakłady na obowiązkowe świadczenia medyczne dla pracowników. Teraz już nie ma tego ograniczenia.

2007-12-18
PODATEK DOCHODOWY    (12.2007)
Nowy limit dla amortyzujących jednorazowo

Od nowego roku, w wyniku zmian kursu euro, zmienia się limit wartości składników majątku trwałego podlega-jących jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu.

2007-12-18
VAT    (12.2007)
Darowizny na cele charytatywne

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, przy darowiźnie artykułów spożywczych na cele charytatywne przedsiębiorcy zapłacą VAT od ich aktualnej rzeczywistej wartości...

2007-12-18
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (12.2007)
Składki ZUS od początkujących

Wyższe minimalne wynagrodzenie wpływa również na należności przekazywane do ZUS od początkujących przedsiębiorców dla których najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 30 % minimalnego wynagrodzenia.

2007-12-17
PODATEK DOCHODOWY    (12.2007)
Nowa wysokość ulgi rodzinnej

Ulga ta polegać będzie na pomniejszeniu od 1 stycznia 2007 r. podatku o 1.145,08 zł na każde dziecko małoletnie albo uczące się czy studiujące – jeśli nie ukończyło 25 lat (art. 27f updof).

2007-12-17
VAT    (12.2007)
Sprzedaż bez fiskalnego paragonu może być wykroczeniem skarbowym

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2007-12-17
VAT    (12.2007)
Zwolnienia z kas fiskalnych do połowy 2008 r.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, utrzymuje się w 2008 r., co do zasady, obecne zwolnienia od obowiązku instalowania kas fiskalnych.

2007-12-17
VAT    (12.2007)
VAT w budownictwie

Zgodnie z przyjętą nowelizacją 7% stawkę VAT będzie się stosowało do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

2007-12-17
KODEKS PRACY    (12.2007)
Pracodawca ma obowiązek informować GUS

Zawsze koniec roku dla wielu firm oznacza dodatkowe obowiązki. Taką dodatkową powinnością jest przesłanie danych statystycznych do GUS.

2007-12-17
KODEKS PRACY    (12.2007)
Czas na korektę funduszu socjalnego

Przypominamy, że pracodawcy, którzy są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych muszą skorygować do końca roku środki funduszu socjalnego.

2007-12-17
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (12.2007)
Rencista-biznesmen w 2008 r.

Obecnie tak jest, że rencista prowadzący własną działalność nie musi z jej tytułu odprowadzać składek. Od jakiegoś czasu straszono, że jednak będzie musiał płacić składki zusowskie.

2007-12-16
PODATEK DOCHODOWY    (12.2007)
Zeznanie roczne zamiast deklaracji PIT-5 za grudzień

Jak, już Państwu sygnalizowałam w poprzednim biuletynie – zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc grudzień (od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz...

2007-11-15
PODATEK DOCHODOWY    (11.2007)
Ruszył nowy serwis internetowy o funduszach unijnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło nowy serwis internetowy poświęcony problematyce funduszy strukturalnych...

2007-11-15
PODATEK DOCHODOWY    (11.2007)
Lepiej poprosić taksówkarza o fakturę

Jeśli podróżujemy w celach służbowych taksówką, warto zadać sobie trochę trudu i wyciągnąć od kierowcy fakturę. Albo przygotować dodatkowe dowody - sam paragon może bowiem nie wystarczyć do udokumentowania wydatku...

2007-11-15
PODATEK DOCHODOWY    (11.2007)
Biuro w domu - jaki podatek

Czy podatnik, który ma działalność zarejestrowaną w domu i wykonuje tam niektóre firmowe czynności (korespondencja z klientami, prowadzenie księgowości), ale lokal wykorzystuje jednak przede wszystkim na cele mieszkalne, musi płacić wyższy podatek od nieruchomości?

2007-11-15
VAT    (11.2007)
Sprzedawca kilku działek nie musi płacić VAT

"Podzielenie nieruchomości na kilka działek budowlanych nie jest profesjonalną działalnością gospodarczą. Nie zmienia tego fakt, że sprzedawca od początku zamierzał je zbyć." Tak mniej więcej brzmi orzeczenie wyroku...

2007-11-15
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (11.2007)
Pracujący za granicą, będą mogli odliczać od podatku zapłacone tam składki

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 7.11.2007 r. stwierdził, że niezgodne z konstytucją są fragmenty art. 26 i 27 ustawy o PIT, które nie pozwalają rodakom...

2007-11-14
PODATEK DOCHODOWY    (11.2007)
Ulga na odzyskanie zdolności do konkurowania na rynku

Przypominamy, że do końca roku przedsię-biorcy będący w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą ubiegać się o pomoc na restrukturyzację...

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT