LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 28.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGI2008-11-15
Kodeks pracy    (11.2008)
Wolno skrócić wypowiedzenie

Pracownicy, która wraca do firmy po urlopie wychowawczym można - z powodu likwidacji jej wcześniejszego stanowiska - wręczyć wypowiedzenie z pracy. Jeśli wypowiedzenie nastąpiło np. 2 listopada, ale w związku z tym...

2008-11-15
Kodeks pracy    (11.2008)
Zakaz pracy 11 listopada

11 listopada to narodowe Święto Niepodległości. Praca w święta jest dozwolona tylko w szczególnych sytuacjach określonych w kodeksie pracy (art. 15110 Kp.). Dotyczy to zatrudnionych: prowadzących akcję ratowniczą, w ruchu ciągłym, w pracy zmianowej...

2008-11-15
Ubezpieczenia od podszewki    (11.2008)
Składka ustalana raz na rok

Zgodnie z tym, co uchwalił Sejm - osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić składki na ZUS w jednakowej wysokości przez cały rok - tak wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych...

2008-11-15
Ubezpieczenia od podszewki    (11.2008)
Zatrudniony za granicą może płacić składki w Polsce

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje...

2008-11-15
Podatek dochodowy    (11.2008)
Podwójna zaliczka podatku dochodowego za listopad i grudzień

Zgodnie z przepisami (art. 43 ust. 6 updof) przedsiębiorcy płacą w grudniu podwójną zaliczkę na podatek dochodowy. Bierze się to stad, że zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc grudzień (od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy) uiszcza się...

2008-11-15
Kodeks pracy    (11.2008)
Korekta funduszu socjalnego na koniec roku

Przypominamy, że pracodawcy, którzy są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych muszą skorygować do końca roku środki funduszu socjalnego. Korekta polega na tym, że należy porównać na koniec roku odpisy na fundusz...

2008-10-09
VAT    (10.2008)
Faktura może być bez nazwisk wszystkich wspólników

Jak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 13 sierpnia 2008 r. (odpowiedź na interpelację poselską nr 4263) - spółka cywilna nie musi podawać nazwisk i imion udziałowców na fakturze...

2008-10-09
Ubezpieczenia od podszewki    (10.2008)
Emeryt-przedsiębiorca może dorabiać bez ograniczeń

Tylko osób, które osiągnęły pełny wiek emerytalny (kobiety po 60 roku życia i mężczyzn po 65 roku życia) nie obowiązują żadne limity w osiąganiu dochodów, które ograniczałoby lub zawieszało świadczenia emerytalne (chyba że kontynuują zatrudnienie podjęte przed przejściem na emeryturę).

2008-10-09
Podatek dochodowy    (10.2008)
Pełna księgowość w 2009 r.

Od stycznia 2008 r. księgi rachunkowe musiały prowadzić wszystkie firmy o przychodach przekraczających w 2007 r. 800.000 euro, tj. 3.022.000 zł...

2008-10-09
Podatek dochodowy    (10.2008)
Ryczałt w 2009 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania popularna wśród małych firm, szczególnie rzemieślników. Korzystają z niej również chętnie osoby wynajmujące mieszkania. Jej główne zalety to...

2008-10-09
VAT    (10.2008)
Jeśli polski przepis jest niezgodny z unijnym, można odzyskać nadpłacony VAT

W związku z tym, że od ponad 4 lat Polska jest częścią Unii Europejskiej, to nasze przepisy o VAT powinny być dostosowane do unijnych dyrektyw (na początku była to tzw. szósta dyrektywa VAT, a obecnie dyrektywa 2006/112/WE)...

2008-10-09
VAT    (10.2008)
Faktura korygująca – czy czekać na potwierdzenia odbioru

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (z 11 grudnia 2007 r. sygn. U 6/06) dał rok na zmianę kontrowersyjnego przepisu, niezgodnego z konstytucją. Pomimo, że niedługo minie rok, od tego wyroku to ciągle obowiązuje przepis (§ 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom...

2008-10-09
VAT    (10.2008)
Prezenty związane z działalnością są bez VAT

Jak potwierdza orzecznictwo sądowe, prezenty związane z działalnością firmy nie powinny być opodatkowane podatkiem VAT. Poniżej przedstawia-my kilka wyroków sądowych w tej sprawie...

2008-10-09
Kodeks pracy    (10.2008)
Wyrównanie świadczeń chorobowych

Zgodnie z interpretacją ZUS art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.) pracodawcy ustalając wynagrodzenie chorobowe lub zasiłki chorobowe zaniżali podstawę ich naliczania nie uwzględniając np. nagród i premii uznaniowych....

2008-10-09
Ubezpieczenia od podszewki    (10.2008)
Uważać na pułapkę w dobrowolnym ubezpieczeniu

Zgodnie z art. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74) osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi mogą po ich ustaniu kontynuować je dobrowolnie...

2008-09-14
Podatek dochodowy    (09.2008)
Ostrożnie z zawieszaniem

Dotychczas w praktyce nie funkcjonowało pojęcie zawieszenia prowadzonej firmy. Jest to pojęcie potoczne, oznaczające zakończenie wykonywania działalności z zamiarem...

2008-09-14
Podatek dochodowy    (09.2008)
Można wrócić do podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Jak wynika z nowelizacji ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 22 sierpnia br. (Dz.Ust. nr 144, poz. 900) niektóre firmy mogą do końca miesiąca sierpnia zamknąć księgi rachunkowe...

2008-09-14
Podatek dochodowy    (09.2008)
Abonament medyczny nie jest opodatkowany

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 sierpnia 2008 r. (sygn. III SA/Wa 625/08) pracownik nie musi płacić podatku dochodowego...

2008-09-14
Kodeks pracy    (09.2008)
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników powołanych do wojska

Pracownik powołany do wojska korzysta z ochrony przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem stosunku pracy. Ponadto poborowi korzystają również z innych przywilejów...

2008-09-14
Kodeks pracy    (09.2008)
Bez pozwolenia lekarza nie można przyjąć do pracy

Jedną z podstawowych powinności pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników jest przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich, wśród których wymienia się badanie wstępne, okresowe i kontrolne...

2008-09-14
Ubezpieczenia od podszewki    (09.2008)
Przejście na wcześniejszą emeryturę w 2008 roku

Emerytura wcześniejsza jest odrębnym rodzajem świadczenia, o odrębnej konstrukcji prawnej, mimo to jest powszechnie mylona z emeryturą z tytułu osiągnięcia niższego wieku emerytalnego...

2008-09-11
Podatek dochodowy    (09.2008)
Abolicja podatkowa dla pracujących za granicą

6 sierpnia br. weszła w życie ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa abolicyjna została opublikowana w Dz.Ust. nr 143, poz. 894.

2008-08-05
VAT    (08.2008)
Przeniesienie własności można uzależnić od zapłaty faktury

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24 lipca 2008 r. (sygn. IV CSK 87/08) przeniesienie własności rzeczy można uzależnić od zapłaty...

2008-08-05
Podatek dochodowy    (08.2008)
Prywatny samochód osobowy przeniesiony do majątku firmy

Często się zdarza, że podatnik kupił na cele osobiste samochód osobowy, a po jakimś czasie postanawia wprowadzić to auto do ewidencji środków trwałych...

2008-08-05
VAT    (08.2008)
Obowiązek posiadania kas

Minister finansów przedłużył o pół roku niemal wszystkie dotychczas obowiązujące zwolnienia z wprowadzania kas rejestrujących, czyli fiskalnych...

2008-08-05
VAT    (08.2008)
Można ubiegać się o zwrot akcyzy za sprowadzenie z zagranicy auta osobowego

Wszystko zaczęło się od wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2007 r., który zarzucił Polsce, a w zasadzie polskim przepisom...

2008-08-05
KODEKS PRACY    (08.2008)
Pracodawca funduje bilet autobusowy

Co do zasady ponoszone przez pracodawcę świadczenia na rzecz pracownika są dla tego drugiego opodatkowanym przychodem...

2008-08-05
KODEKS PRACY    (08.2008)
Rozliczamy świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe może być – co do zasady – kosztem uzyskania przychodów. Co do zasady, gdyż...

2008-08-05
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (08.2008)
Kto zawiesi prowadzenie działalności nie będzie musiał się ubezpieczać

Na tle obowiązujących przepisów powstawały kontrowersje, czy osoba, która zawiesza działalność gospodarczą, przestaje podlegać...

2008-07-05
VAT    (07.2008)
Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

W poprzednim biuletynie dość obszernie opisałam zagadnienie zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym...

2008-07-05
VAT    (07.2008)
Czy możliwy jest zwrot VAT naliczonego, jeśli nie wykazujemy należnego

Często się tak zdarza , że przedsiębiorca inwestuje w firmę, ale nie ma żadnych obrotów, zatem nie może od razu odliczyć podatku naliczonego...

2008-07-05
VAT    (07.2008)
Co z bonusami za spełnienie określonych warunków

Czytając “Rzeczpospolitą” z 9 lipca br. już mieliśmy nadzieję, że zamieszanie spowodowane rozbieżnością zdań między Ministerstwem Finansów a sądami na temat tzw. bonusów zostanie wyjaśnione...

2008-07-05
VAT    (07.2008)
Zapowiedź zmian w VAT

Media ogłosiły, że z uwagi, iż posłowie mieli dość czekania, aż do laski marszałkowskiej wpłynie projekt rządowy sami postanowili przedstawić własny projekt propozycji reformy VAT.

2008-07-05
KODEKS PRACY    (07.2008)
Ochrona kobiet w ciąży

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 11 października 2007 r. (C-460/06) uznał, że pracodawca nawet podejmując w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego pracownicy czynności przygotowawcze do jej zwolnienia, narusza prawo unijne.

2008-07-05
KODEKS PRACY    (07.2008)
Okulary dla pracownika

Nikt nie kwestionuje, że praca przy komputerze obciąża wzrok. Dlatego też, zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej...

2008-07-05
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (07.2008)
Kobieta biznesu zapłaci składki ZUS na macierzyńskim

Kobieta pobierająca zasiłek macierzyński z tytułu etatu i mająca własną firmę podlega pełnym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z racji działalności gospodarczej.

2008-06-16
KODEKS PRACY    (06.2008)
Zakaz pracy w święta nie dotyczy wszystkich zakładów pracy

Istniejący zakaz pracy w święta określony w art. 1519a kodeksu pracy, dotyczy wyłącznie placówek handlowych. Oznacza to, że w święta nie mogą zatrudniać pracowników np. sklepy, hurtownie.

2008-06-16
Podatek dochodowy    (06.2008)
Jaki podatek przy sprzedaży nieruchomości

Często osoby sprzedające nieruchomość zadają nam to pytanie. Mają problemy z ustaleniem, czy będą płacić 10% podatek od przychodu, czy też 19% od dochodu.

2008-06-16
Podatek dochodowy    (06.2008)
Jednorazowa amortyzacja dla pawilonu handlowego, ciężarówki lub motocykla ale nie dla quada

Jak już pisałam w biuletynie 04/2008, firmy spełniające kryteria małego podatnika oraz rozpoczynające działalność gospodarczą w danym roku podatkowym mają prawo dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

2008-06-16
Podatek dochodowy    (06.2008)
Czy można zatrudnić w firmie członka rodziny

Nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca prowadzący własną firmę zatrudniał członków rodziny (przynajmniej Kodeks pracy nie stawia takich ograniczeń). Jednak dla formalności należy dodać...

2008-06-16
VAT    (06.2008)
Motocykl i quad a odliczenie VAT

We wcześniejszej części biuletynu pisałam nt. używania motocykla lub quada w działalności gospodarczej w aspekcie podatku dochodowego.

2008-06-16
KODEKS PRACY    (06.2008)
Dofinansowanie także do wczasów za granicą

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od 4 czerwca br. pracodawcy będą mogli dofinansować swoim pracownikom wczasy także za granicą, a nie, jak dotychczas, tylko wczasów krajowych.

2008-05-04
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej    (05.2008)
Papierowy SAD możemy przesłać tylko do końca kwietnia

Pozwalamy sobie przedrukować fragment artykułu, który ukazał się pod takim tytułem w Rzeczpospolitej w dniu 10-04-2008 autorstwa: Doroty Pokrop i Joanny Pęczek-Czerwińska z Działu Doradztwa Podatkowego Ernst & Young...

2008-05-04
VAT    (05.2008)
VAT od reprezentacji

Z ustawy o VAT wynika zakaz odliczania tego podatku od wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei w ustawach o podatkach dochodowych...

2008-05-04
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej    (05.2008)
Czy trzeba mieć rachunek bankowy

Często zadajecie Państwo pytanie, czy prowadząc firmę, musicie mieć firmowy rachunek bankowy ?

2008-05-04
KODEKS PRACY    (05.2008)
Urlop wypoczynkowy dla osoby zatrudnionej na niepełnym etacie

Sezon urlopowy przed nami a pracodawcy wciąż mają wątpliwości, jak prawidłowo obliczyć pracownikowi urlop wypoczynkowy. Okazuje się, że najwięcej błędów popełniają przy ustaleniu urlopów osobom...

2008-05-04
KODEKS PRACY    (05.2008)
Okres pracy, od którego zależy wymiar urlopu

Przypominam, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się następującą liczbę lat z tytułu ukończenia przez pracownika...

2008-05-04
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (05.2008)
Elektroniczny tak samo ważny jak własnoręczny

Jak wynika z ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU nr 64, poz. 565), wszyscy przedsiębiorcy...

2008-05-04
KODEKS PRACY    (05.2008)
Wypowiedzenie umowy o pracę osobie powracającej z urlopu wychowawczego

Prawo pracy otacza szczególną opieką osobę korzystającą z urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 1861 Kodeksu pracy (Kp) przełożony nie może dać jej wypowiedzenia ani inaczej rozwiązać umowy o pracę od dnia złożenia wniosku...

2008-04-04
VAT    (04.2008)
Świadczenia z funduszu socjalnego a podatek VAT

Opodatkowanie czynności podejmowanych przez pracodawcę z wykorzystaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT