LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

niedziela, 5.12.2021


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGI2010-05-29
Biuletyn Informacyjny - maj 2010
W kolejnym wydaniu - maj 2010 - Biuletynu Informacyjnego przygotowanego przez firmę Domin Consulting przeczytamy m.in. o...

2010-04-18
Biuletyn Informacyjny - kwiecień 2010
W kolejnym wydaniu - kwiecień 2010 - Biuletynu Informacyjnego przygotowywanego przez Domin Consulting przeczytamy m.in...

2010-03-23
Biuletyn Informacyjny - marzec 2010
W kolejnym wydaniu - marzec 2010 - Biuletynu Informacyjnego przygotowywanego przez Domin Consulting m.in.:

2010-02-17
Biuletyn Informacyjny - Luty 2010
W kolejnym wydaniu - luty 2010 - Biuletynu Informacyjnego przygotowywanego przez Domin Consulting możemy przeczytać o...

2010-01-09
Podatek dochodowy    (01.2010)
Ulga za Internet w 2009 r.

Tak jak w poprzednich latach - osoby korzystające w domu z Internetu mogą skorzystać z ulgi z tym związanej. Odlicza się ją od dochodu - limit wynosi 760 zł.

2010-01-09
VAT    (01.2010)
Nowelizacja ustawy o VAT

Nowelizacja, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 r. podyktowana jest w zasadzie koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do zmienionych przepisów wspólnotowych...

2010-01-09
Podatek dochodowy    (01.2010)
Przychód z najmu liczony według stawki 8,5 %

Prezydent RP 08 stycznia 2010 r. podpisał ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie...

2010-01-09
Podatek dochodowy    (01.2010)
Ulga na dzieci w rozliczeniu rocznym za 2009 r. według nowych zasad

1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają krąg osób uprawnionych do odliczenia ulgi rodzinnej. Dotychczas prawo do tej preferencji przysługiwało osobom, które w danym roku podatkowym wychowywały własne...

2010-01-09
Podatek dochodowy    (01.2010)
Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości to wybrane i stosowane przez przedsiębiorstwo rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości, w tym także określone w międzynarodowych standardach rachunkowości...

2010-01-09
KODEKS PRACY    (01.2010)
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Kodeks pracy zapewnia pracownikom szczególne przywileje związane z rodzicielstwem (Dział ósmy Kp). Do takich uprawnień należy m.in. urlop macierzyński, możliwość połączenia...

2009-12-10
KODEKS PRACY    (12.2009)
Wyższa składka zdrowotna na urlopie wychowawczym

Jak już pisałam, pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym podlegają w tym czasie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, oczywiście pod warunkiem...

2009-12-09
Podatek dochodowy    (12.2009)
Atmosfera Bożego Narodzenia sprawia, że sięgasz do portfela

Jak co roku pracodawcy zastanawiają się jak - pomimo kryzysu, nie wyjść na sknerusa i zorganizować wigilię. Księgowi zaś mają dylemat: ile wydać na prezenty...

2009-12-09
VAT    (12.2009)
Umowy z tytułu najmu - VAT płacony w ratach

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług najmu (dzierżawy, leasingu) - zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty...

2009-12-09
VAT    (12.2009)
Odliczeń VAT od aut z kratką - ciąg dalszy

Ograniczenia w odliczeniu VAT od auta z tzw. kratką to jeden z najczęściej poruszanych tematów w ostatnim czasie - chodzi o umożliwienie wszystkim podatnikom...

2009-12-09
KODEKS PRACY    (12.2009)
W 2010 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę

Od 1 stycznia 2010 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta: w 2009 r. wynosi 1276 zł, a od nowego roku będzie to 1.317 zł...

2009-12-09
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (12.2009)
Zmiany w ZUS od stycznia

Od 2010 r. pracodawców czeka kilka zmian w rozliczeniach z ZUS, a mianowicie...

2009-10-17
Podatek dochodowy    (10.2009)
Limity podatkowe w 2010 r

W związku ze wzrostem kursu euro rosną również limity, od których będzie uzależniona działalność gospodarcza podatnika w 2010 r....

2009-10-17
VAT    (10.2009)
Krótszy okres wyczekiwania przedsiębiorcy na prawo do zasiłku chorobowego

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa skraca o połowę ze 180 do 90 dni okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego dla osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, czyli...

2009-10-17
VAT    (10.2009)
Kontrowersje przy rozliczaniu faktury korygującej

Nowelizacja ustawy o VAT uzależniła od 1 grudnia 2008 r. dokonanie korekty podatku należnego VAT od dwóch elementów, a mianowicie...

2009-10-17
VAT    (10.2009)
Kiedy powiadomić pracodawcę o ciąży

W przepisach nie ma terminu, w którym pracownica musi powiadomić przełożonego o ciąży. Oczywiście osoba, która pracuje w warunkach stwarzających zagrożenie dla rozwoju dziecka, powinna poinformować szefa jak najszybciej...

2009-10-17
VAT    (10.2009)
Zaliczka na towar a obowiązek podatkowy

Często się zdarza, że aby mieć pewność z wywiązania się z umowy przedsiębiorcy żądają wpłacenia zaliczki (Istotną kwestią jest uważne i staranne uregulowanie kwestii zaliczek w umowach pomiędzy kontrahentami.) Ustawodawcy przewidując tego typu postępowanie zastosowali odpowiednie zapisy...

2009-10-17
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (10.2009)
Obowiązkowe ubezpieczenia na macierzyńskim

Jak już pisałam w poprzednim biuletynie, osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązkowo ubezpieczona emerytalnie, rentowo i zdrowotnie. Składki finansuje budżet państwa, a rozlicza je pracodawca.

2009-10-17
VAT    (10.2009)
Sądy różnie interpretują wyrok ETS w sprawie odliczeń VAT od samochodów

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o., w istotny sposób zmienił sytuację w zakresie...

2009-10-17
KODEKS PRACY    (10.2009)
Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu dla pracowników i przedsiębiorców

Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, tzw. ustawa antykryzysowa, która weszła w życie 22 sierpnia br...

2009-10-17
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (10.2009)
Wirtualne \"jedno okienko\"

Od 1 kwietnia 2009 r. - założono, że przedsiębiorca wszystkie sprawy związane z zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej załatwiał będzie w jednym okienku (przez jednego urzędnika) - założenie słuszne, ale do tej pory w żaden sposób założeń tych nie wcielono w życie.

2009-09-24
Podatek dochodowy    (09.2009)
Nieopodatkowany bonus dla pracownika

Z nowelizacji ustawy o PIT wynika, że firma może dać każdemu zatrudnionemu 380 zł na wczasy, zajęcia sportowe lub remont mieszkania - pieniądze będą nieopodatkowane, jeśli zostaną wypłacone z funduszu świadczeń socjalnych...

2009-09-24
VAT    (09.2009)
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o kasach fiskalnych

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady zwalniające podatników z obowiązku używania kas fiskalnych muszą zostać doprecyzowane bowiem są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

2009-09-24
VAT    (09.2009)
Kasy fiskalne w gabinetach lekarskich

Zakwestionowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy ustawy o VAT, pozwalające ministrowi finansów uznaniowo określać, kto nie musi stosować kas fiskalnych aby zarejestrować swój obrót, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali, że są niezgodne z konstytucją.

2009-09-24
VAT    (09.2009)
Sprzedaż wierzytelności łącznie z podatkiem VAT

Wyrok WSA we Wrocławiu z 21 lipca 2009 r. (I SA/Wr 595/09) potwierdził to, co my, jako biuro doradcze, twierdziło od dawna, a mianowicie, że dla celów...

2009-09-24
VAT    (09.2009)
Czy każde szkolenie jest zwolnione z VAT?

Często spotykamy się z tego rodzaju pytaniem. W zasadzie usługi w zakresie edukacji są zwolnione z podatku, ale w praktyce jest wiele problemów...

2009-09-24
KODEKS PRACY    (09.2009)
Pracodawca obędzie się bez strażaka

Z początkiem sierpnia br. znikł z kodeksu pracy absurdalny wymóg zatrudniania osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową, który obowiązywał od 18 stycznia br.

2009-09-24
KODEKS PRACY    (09.2009)
Urlop wypoczynkowy dla osoby zatrudnionej na niepełnym etacie

Co prawda już po sezonie, ale warto wyjaśnić wątpliwości niektórych pracodawców, jak prawidłowo obliczyć pracownikowi urlop wypoczynkowy. Okazuje się, że najwięcej błędów popełniają przy ustaleniu urlopów osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin.

2009-09-24
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (09.2009)
Obowiązek ubezpieczenia osób na urlopie macierzyńskim

Od 1 września 2009 r. pracodawcom przybędzie dodatkowych obowiązków, bowiem od tego czasu każda osoba pobierająca zasiłek z tytułu urodzenia dziecka bezwarunkowo będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

2009-09-23
VAT    (09.2009)
Problemy ze skorzystaniem z ulgi na złe długi

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi na złe długi obowiązany jest do wypełnienia szeregu warunków, o których mówi art. 89a ustawy o VAT. Jeśli wystawca faktury dowiedzie, że kwota faktury jest nieściągalna (nieściągalność ta została uprawdopodobniona), może skorygować swój podatek VAT.

2009-09-17
Działalność gospodarcza    (08.2009)
Dochody z agroturystyki i wynajmu pokoi

Agroturystyka stała się ostatnio bardzo popularnym sposobem na wypoczynek. Od strony formalnej nie nastręcza tyle trudności co założenie pensjonatu czy hotelu...

2009-09-16
Działalność gospodarcza    (08.2009)
Precedensowy wyrok - za błąd fiskusa zapłaci fiskus

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem XXV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, (sygn. akt XXV C 1415/08) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zapłaci spółce ponad 200 tys. zł tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej, po którą musiała sięgnąć, by obronić się przed niesłuszną decyzją fiskusa...

2009-09-16
VAT    (08.2009)
Agroturystyka - 7 % VAT jak dla hoteli

Zarówno rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną, jak i inne osoby udostępniające pokoje letnikom, podobnie jak właściciele większych pensjonatów i hoteli, są podatnikami VAT z tytułu świadczonych przez siebie usług. Jest to bowiem działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT...

2009-09-16
VAT    (08.2009)
Prezenty o wartości ponad 100 zł opodatkowane w całości

Jak wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przekazanie próbek i prezentów o małej wartości nie jest odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu VAT...

2009-09-15
KODEKS PRACY    (08.2009)
Rozliczenia z ZUS tylko za pomocą kwalifikowanego certyfikatu

Od 21 lipca br. - zgodnie z obowiązującym art. 47a ust 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - firmy, które zatrudniają pięciu i więcej pracowników, a więc mają obowiązek...

2009-07-06
Działalność gospodarcza    (07.2009)
Zawieszając firmę można zaoszczędzić

Od 20 września 2008 r. nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej usdg, która jest opublikowana w Dz. Ust. z 5 sierpnia 2008 r. (nr 141, poz. 888) umożliwiła przedsiębiorcom zawieszenie na jakiś czas działalności gospodarczej. Warto jednak wiedzieć, że przepisy w tej sprawie ciągle nie są jednoznaczne.

2009-07-06
Działalność gospodarcza    (07.2009)
Sprawozdanie z emisji spalin

Przypominamy, że do 31 lipca 2009 r. przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczyć tzw. opłaty środowiskowe (np. za spaliny wprowadzane przez używane do prowadzenia działalności gospodarczej środki transportu, za pobór wody jak i za...

2009-07-06
VAT    (07.2009)
Orzecznictwo podatkowe: Stawka VAT dla sprzedaży mieszkania wraz z miejscem parkingowym

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z tak wydzielonych miejsc parkingowych, które znajdują się w tym samym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla danego lokalu mieszkalnego. Nie można bowiem...

2009-07-06
KODEKS PRACY    (07.2009)
Pakiety medyczne bez podatku

Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat opodatkowania pakietów medycznych. Minister finansów oraz organa podatkowe uważają, że obojętnie w jaki sposób finansowany przez pracodawcę pakiet medyczny (oprócz obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych) powinien być...

2009-07-06
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (07.2009)
Zawieszenie działalności bez wizyty w ZUS (teoretycznie)

Zgodnie z oświadczeniem Przemysława Przybylskiego, rzecznika ZUS: Gdy zawiesza działalność gospodarczą osoba fizyczna, to wystarczy, że zgłosi ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekaże ZUS kopię wpisu o zawieszeniu. Na tej podstawie ZUS...

2009-07-06
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (07.2009)
Od napiwków trzeba czasem płacić składki

Podziękowanie za kulturalną i fachową obsługę to całkiem naturalne zachowanie. Bardzo często się zdarza, że napiwek jest już doliczony do rachunku, albo np. gdy klient płaci kartą kredytową (zatem zostaje ślad w dokumentacji) wówczas są przychodem ze stosunku pracy...

2009-06-20
Podatek dochodowy    (06.2009)
Nowa definicja małego podatnika

Od 22 maja 2009 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

2009-06-20
Podatek dochodowy    (06.2009)
Kto nie złożył zeznania rocznego w terminie - czynny żal

Już trochę czasu upłynęło od momentu ostatecznego rozliczenia dochodów uzyskanych przez podatnika w poprzednim roku (30 kwietnia 2009 r.) i okazuje się, że niektórzy nie zdążyli w porę złożyć w urzędzie skarbowym stosownego zeznania.

2009-06-20
Podatek dochodowy    (06.2009)
Przychód z działalności budowlanej

Z zasady przychód z tytułu świadczenia usług powstaje w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności...

2009-06-20
VAT    (06.2009)
Jak opodatkować usługi gastronomiczne

Zgodnie z obowiązującym do końca listopada 2008 r. przepisem art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik nie miał prawa odliczać podatku VAT z faktur m.in. od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych...

2009-06-20
KODEKS PRACY    (06.2009)
Urlop wypoczynkowy w dniach i godzinach

Pracodawca - wystawiając świadectwo pracy - podaje urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym w dniach i godzinach. Taki sposób wskazują wyjaśnienia do ust. 4 wzoru świadectwa pracy, zamieszczone w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r...

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT